چاپستیک سوشی

چاپستیک های چینی،ژاپنی و کره ای چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند؟

چاپستیک چیست؟ چاپستیک ابزاری رایج برای غذا خوردن در کشورهای شرق آسیا است که شامل دو میله باریک و سبک هم اندازه میباشد. مردم کشورهایی نظیر چین،ژاپن،کره شمالی و جنوبی،تایوان،ویتنام و … از این ابزار به جای قاشق و کارد و چنگال استفاده میکنند.   تاریخچه پیدایش چاپستیک چگونه است؟ روایتهای زیادی درباره چگونگی پیدایش […]

چاپستیک های چینی،ژاپنی و کره ای چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند؟ ادامه مطلب »