زیر سیگاری

زیر سیگاری فشاری چگونه از پخش شدن خاکستر و بوی سیگار جلوگیری میکند؟

زیر سیگاری چیست؟ زیر سیگاری یک وسیله پر کاربرد برای جمع کردن خاکستر و ته سیگار ایجاد شده پس از استعمال دخانیات و سیگار است. در واقع با استفاده از این محصول از پخش شدن خاکستر سیگار در فضا و محیط جلوگیری میشود. زیر سیگاری معمولا از مواد نسوز و مقاوم در برابر گرما مانند […]

زیر سیگاری فشاری چگونه از پخش شدن خاکستر و بوی سیگار جلوگیری میکند؟ ادامه مطلب »