فویل

فویل چگونه باعث انتقال مقادیر زیاد و مضر آلومینیوم به غذا میشود؟

فویل چیست؟ فویل به صفحات نازک آلومینیومی گفته میشود که قابل انعطاف بوده و به آسانی خم شده یا دور اجسام پیچیده میشود.   کاربردهای فویل در صنعت کدامند؟ از این محصول در صنایع بسته بندی،صنایع الکتریکی،ظروف یکبار مصرف و … استفاده میشود. ۱.بسته بندی: میتوان گفت صنعت بسته بندی به نوعی مهمترین مصرف کننده […]

فویل چگونه باعث انتقال مقادیر زیاد و مضر آلومینیوم به غذا میشود؟ ادامه مطلب »