سینی پذیرایی چوبی

سینی پذیرایی از لحاظ جنس و ظاهر چه تفاوتی با سینی ساده دارد؟

سینی چیست؟ سینی ظرفی است معمولا با سطح صاف و لبه ای کوتاه و کم عمق.از آن برای حمل سایر ظروف،مایعات و مواد غذایی استفاده میشود.   لبه سینی چه کاربردی دارد؟ لبه در واقع مانع از لغزش و ریختن اشیا و مواد داخل آن میشود.   سینی ها در چه شکلهایی ساخته میشوند؟ سینی […]

سینی پذیرایی از لحاظ جنس و ظاهر چه تفاوتی با سینی ساده دارد؟ ادامه مطلب »