نِی پلاستیکی

نِی را چگونه میتوان تمیز کرد تا هیچ اثری از نوشیدنیها داخل آن باقی نماند؟

نِی نوشیدنی چیست؟ نِی وسیله ای کاربردی به شکل یک لوله نسبتا کوتاه است که برای سهولت در نوشیدن انواع مایعات بکار میرود. این وسیله دو سر دارد که معمولا هر دو سر آن صاف است یا اینکه یک سر آن از قابلیت خم شدن برخوردار است. طبیعتا یک سر این محصول داخل ظرف حاوی […]

نِی را چگونه میتوان تمیز کرد تا هیچ اثری از نوشیدنیها داخل آن باقی نماند؟ ادامه مطلب »